Vaga a la Nissan!

image_pdfimage_print

El sistema capitalista està subjecte a canvis i, per això les empreses, per a continuar mantenint els seus beneficis, han de prendre mesures respecte a aquests. Aquestes mateixes mesures vulneren els drets dels treballadors fent que paguin les conseqüències de l’anàrquica producció capitalista que ens condueix a crisis econòmiques cada vegada més constants i més profundes. Les empreses automobilístiques pretenen imposar nous models de producció aplicant el desenvolupament de la tecnologia a fi de robotitzar el procés productiu per a maximitzar el seu benefici reduint al màxim el que els capitalistes denominen costos laborals, és a dir, amb l’objectiu de maximitzar l’explotació.

Per això mateix la companyia Nissan amb producció a l’Estat Espanyol –Barcelona, Àvila i Cantàbria- porta anys acomiadant a treballadors i retallant salaris, retallades amb les quals no han dubtat en col·laborar els renegats sindicats del Sistema, com va ocórrer en 2011 amb UGT i USO a la Nissan.

A Nissan, com a totes les empreses de l’automòbil a l’Estat espanyol, ha funcionat el col·laboracionisme entre els sindicats venuts a la Patronal, fonamentalment CCOO i UGT, els quals no sols compren el relat de la Patronal sinó que venen als treballadors al mal menor, les autèntiques pretensions de l’Empresa, com l’única veritat assumible que els treballadors han d’acceptar i a la qual han de subordinar-se: digui’s congelació salarial, baixada de salaris, increment de la jornada, increment de la temporalitat, etcètera. És bo recordar avui les apel·lacions a la responsabilitat d’UGT l’any 2011, quan va trair sense miraments als treballadors de NISSAN, als quals va portar a la indignitat màxima que fossin els propis treballadors de NISSAN Motor Ibèrica de Barcelona en assemblea els que acceptessin la congelació salarial, ampliar un 6% la productivitat incrementant la flexibilitat de jornada amb 15 dissabtes de producció addicional disponibles a cada exercici. Per no parlar de com aplaudien els consellers de la corrupta CiU el xantatge realitzat per Nissan i els seus sicaris a la plantilla.

Els treballadors de Nissan a Barcelona, amb producció situada a Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i a la Zona Franca (Barcelona), estan contemplant els confits d’avui conseqüència de les noces de l’ahir. Contemplen com el treball es redueix i les condicions es depauperen malgrat haver tirat pedres sobre ells mateixos i sobre la resta de la classe obrera anys enrere.

Les declaracions dels alts càrrecs directius de la  multinacional Nissan reconeixen que la companyia té un pla per a centrar-se més als Estats Units, la Xina i el Japó. Sobre el seu futur, representants de la companyia asseguren que el 28 de maig presentaran el seu “pla de rendiment operatiu” en el qual exposaran les seves estratègies per als pròxims anys.

Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya fem una crida a que els obrers de Nissan defensin els seus drets i els llocs de treball. No val buscar una sortida per a aconseguir prejubilacions i fer que els llocs de treball es perdin condemnant a les properes generacions. És necessari vincular la lluita en defensa dels llocs de treball i per la nacionalització de Nissan Motor Ibèrica i implicar els veïns dels municipis en els quals estan radicades aquestes empreses en la lluita. També s’ha d’unir la lluita de Nissan amb els obrers d’altres empreses en la mateixa situació, per la nacionalització de les Empreses i posada a la disposició del Poble, juntament amb un Pla industrial que desenvolupi la indústria a Catalunya i a  la resta de l’Estat, encara més quan s’ha acreditat la feblesa de la indústria a l’Estat espanyol amb la crisi del coronavirus i la necessitat de desenvolupar la indústria i posar la seva producció a la disposició de la societat.

Així mateix, cal organitzar la lluita dels treballadors juntament amb el poble, fusionant les lluites en una lluita de classe contra l’Estat per a pressionar-lo en què dictamini a favor dels treballadors, és a dir, pressionar perquè la Generalitat tiri cap endarrere el ERTE de NISSAN i que el Govern de ‘esquerra’ nacionalitzi NISSAN. El PCOC fa una crida al poble català a donar suport a la lluita de la classe obrera per la nacionalització de les Empreses i per un Pla industrial que garanteixi el dret al treball del poble, i demana el suport per a la lluita dels obrers de la NISSAN així com fem una crida al Comitè de NISSAN a unir la lluita de NISSAN amb la lluita de centenars d’empreses a Barcelona que estan en la mateixa situació enfilant-les totes elles i explicant al poble l’essència del conflicte i la necessitat de la unitat de la classe obrera – de la fàbrica i dels barris i pobles – per a unir totes les lluites en una lluita de classes per a acumular la força necessària per a desequilibrar la balança a favor dels treballadors, no sols de NISSAN, sinó de Barcelona i del conjunt de la classe obrera.

Per la unitat dels Comitès d’Empresa!

Pel Front Únic del Poble!

Pel socialisme!

 

Barcelona, 15 de maig de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

 

 

¡Huelga en la Nissan!

 

El sistema capitalista está sujeto a cambios y, por ello las empresas, para seguir manteniendo sus beneficios, han de tomar medidas con respecto a estos. Esas mismas medidas vulneran los derechos de los trabajadores haciendo que paguen las consecuencias de la anárquica producción capitalista que nos conduce a crisis económicas cada vez más constantes y más profundas. Las empresas automovilísticas pretenden imponer nuevos modelos de producción aplicando el desarrollo de la tecnología para robotizar el proceso productivo al objeto de maximizar su beneficio reduciendo al máximo lo que los capitalistas denominan costes laborales, es decir, al objeto de maximizar la explotación.

Por eso mismo la compañía Nissan con producción en el Estado Español –Barcelona, Ávila y Cantabria- lleva años despidiendo a trabajadores y recortando salarios, recortes en los que no han dudado en colaborar los renegados sindicatos del Sistema, como ocurrió en 2011 con UGT y USO en Nissan.

En Nissan, como a lo largo y ancho de las empresas del automóvil en el Estado español, ha funcionado el colaboracionismo entre los sindicatos vendidos a la Patronal, fundamentalmente CCOO y UGT, los cuales no sólo compran el relato de la Patronal sino que venden a los trabajadores el mal menor, las auténticas pretensiones de la Empresa, como la única verdad asumible que los trabajadores deben aceptar y a la que deben subordinarse: llámese congelación salarial, bajada de salarios, incremento de la jornada, incremento de la temporalidad, etcétera. Es bueno recordar hoy las apelaciones a la responsabilidad de UGT en el año 2011, cuando traicionó sin miramientos a los trabajadores de NISSAN, a los que llevó a la indignidad máxima de que fueran los propios trabajadores de NISSAN Motor Ibérica de Barcelona en asamblea los que aceptaran la congelación salarial, ampliar un 6% la productividad incrementando la flexibilidad de jornada con 15 sábados de producción adicional disponibles en cada ejercicio. Por no hablar de cómo aplaudían els consellers de la corrupta CiU el chantaje realizado por Nissan y sus esbirros a la plantilla.

Los trabajadores de Nissan en Barcelona, con producción ubicada en Moncada y Reixac, San Andreu de la Barca y en la Zona Franca (Barcelona), están contemplando los lodos de hoy consecuencia de los polvos del ayer. Contemplan como el trabajo se reduce y las condiciones se depauperan a pesar de haber tirado piedras sobre ellos mismos y sobre el resto de la clase obrera años atrás.

Las declaraciones de los altos cargos directivos de la multinacional Nissan reconocen que la compañía tiene un plan para centrarse más en Estados Unidos, China y Japón. Sobre su futuro, representantes de la compañía aseguran que el 28 de mayo presentarán su “plan de rendimiento operativo” en el que expondrán sus planes para los próximos años.

Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya hacemos un llamamiento a que los obreros de Nissan defiendan sus derechos y los puestos de trabajo. No vale buscar una salida para alcanzar prejubilaciones y hacer que los puestos de trabajo se pierdan condenando a las generaciones venideras. Es necesario vincular la lucha en defensa de los puestos de trabajo y por la nacionalización de Nissan Motor Ibérica e implicar a los vecinos de los municipios en los que están radicadas dichas empresas en la lucha. También se debe unir la lucha de Nissan con otros obreros de otras empresas en la misma situación, por la nacionalización de las Empresas y puesta a disposición del Pueblo, junto con un Plan industrial que desarrolle la industria en Cataluña y en el resto del Estado, máxime cuando se ha acreditado la debilidad de la industria en el Estado español con la crisis del coronavirus y la necesidad de desarrollar la industria y poner su producción a disposición de la sociedad.

Asimismo, hay que organizar la lucha de los trabajadores junto con el pueblo, fusionando las luchas en una lucha de clase contra el Estado para presionarlo en que falle a favor de los trabajadores, es decir, presionar para que la Generalitat eche para atrás el ERTE de NISSAN y que el Gobierno de ‘izquierda’ nacionalice NISSAN. El PCOC hace un llamamiento al pueblo catalán a apoyar la lucha de la clase obrera por la nacionalización de las Empresas y por un Plan industrial que garantice el derecho al trabajo del pueblo, y pide el apoyo para la lucha de los obreros de la NISSAN así como hacemos un llamamiento al Comité de NISSAN a unir la lucha de NISSAN con la lucha de centenares de empresas en Barcelona que están en la misma situación engarzándolas todas ellas y explicando al pueblo la esencia del conflicto y la necesidad de la unidad de la clase obrera – de la fábrica y de los barrios y pueblos – para unir todas las luchas en una lucha de clases para acumular la fuerza necesaria para desequilibrar la balanza a favor de los trabajadores, no solo de NISSAN, sino de Barcelona y del conjunto de la clase obrera.

 

¡Por la unidad de los Comités de Empresa!

¡Por el Frente Único del Pueblo!

¡Por el socialismo!

Barcelona, 15 de mayo de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *