PER LA LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS I PEL FRONT ÚNIC DEL POBLE CONTRA EL FEIXISME!

image_pdfimage_print

El pasat dijous 2 de novembre l’Audiència Nacional, hereva del Tribunal d’Ordre Públic franquista, va determinar l’engarjolament del Vicepresident, Oriol Junqueras, i de set consellers més del Govern de Catalunya. Així mateix, ahir a la nit l’Audiència Nacional, tribunal-titella del govern feixista espanyol, va dictar l’ordre internacional de detenció del President i d’altres quatre consellers més, exiliats a Bèlgica. Un procés judicial propi del franquisme, on es persegueix a un govern per la seva ideologia, i fins i tot es vexa i maltracta als presos polítics. S’acredita així que la Judicatura no es més que un instrument més d’aquest Govern corrupte, un dels més corruptes del món, per a que imposi la seva política clarament feixista. Tot això recolzat pel PSOE i Ciutadans – partit d’extrema dreta creat pels bancs- altres dos partits feixistes.

Però tot això no és cap novetat, aquest mateix dia 2 de novembre es jutjava també a l’Audiència Nacional, a 12 rapers per l’únic delicte d’escriure cançons on denuncien la podridura de l’estat espanyol i la seva naturalesa feixista. I és que ni el Govern de Catalunya, ni Jordi Cuixart ni Jordi Sánchez són els primers presos polítics d’aquest Estat criminal. A les presons de l’Estat hi ha d’altres presos polítics comunistes, anarquistes, sindicalistes o independentistes perseguits únicament per les seves idees polítiques. Mentre els lladres i corruptes del PP i el PSOE estan al carrer, igual que torturadors feixistes que actuen amb absoluta impunitat; a les presons de l’Estat els comunistes, sindicalistes o independentistes hi son pel sol fet de dissentir políticament d’un Estat que nega els drets democràtics als pobles i als treballadors.

Diàriament a Catalunya treballadors estan rebent multes per assistir a manifestacions i concentracions, així com denúncies per defensar l’1 d’octubre. I és que la repressió política de l’Estat s’acarnissa avui contra Catalunya però sempre ha existit durant aquests 40 anys de propina del franquisme després de la mort de l’assassí dictador.

Rajoy, emparant-se en l’activació de l’article 155 de la Constitució, no només ha mostrat que la separació de Poders a Espanya és ciència ficció, sinó que ha deixat clara la naturalesa feixista de l’Estat. No ha dubtat fer un cop a Catalunya, destituir un Govern elegit democràticament, i convocar eleccions autonòmiques de manera no només il·legítima, sinó que també il·legal. I és que no han dubtat a trepitjar fins i tot les seves pròpies lleis reaccionàries per a realitzar aquesta convocatòria electoral. Unes eleccions convocades per un govern corrupte i feixista, amb empresonaments de dirigents polítics que omplen el país de presos polítics i amb un grau de repressió elevat contra el nostre Poble. Davant d’aquest escenari no només estem davant d’una convocatòria d’eleccions il·legítimes, il·legals, amb presos polítics, amb repressió i sense cap tipus de garantia de joc net. Unes eleccions iguals que les que feia Franco, on els vots els comptaran els corruptes feixistes que dirigeixen l’Estat i que, des del mateix moment de la seva convocatòria ja fan olor de tupinada.

El Comitè Nacional del PCOC rebutja l’empresonament dels membres del Govern legítim de Catalunya, de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, així com rebutgem les ordres de detenció del president Puigdemont i dels quatre consellers que es troben a Brussel·les exiliats. Així mateix, ens solidaritzem amb tots els presos polítics i exigim la immediata posada en llibertat de tots ells. El PCOC dóna suport a la Vaga General del proper dia 8 de novembre i ens sumem a ella, fent una crida a la classe obrera de Catalunya a secundar aquesta jornada de vaga. Finalment, davant la convocatòria electoral realitzada per l’Estat – una convocatòria il·legal, il·legítima i sense garanties democràtiques – el nostre Partit no la legitimarà, i per tant, fem una crida al nostre Poble i a les forces polítiques progressistes i antifeixistes, a boicotejar les eleccions del 21 de desembre i a la conformació d’un Front Únic del Poble, que organitzi al Poble en contra del feixisme, contra l’estat corrupte dirigit per Rajoy i que desenvolupi estructures de poder popular que permetin no només desenvolupar la República Catalana, sinó establir llaços amb la classe obrera de la resta de nacions de l’Estat espanyol per canviar la correlació de forces i acabar amb aquest Estat que nega els drets nacionals i polítics del poble.

 

PEL FRONT ÚNIC DEL POBLE CONTRA EL FEIXISME!

CONTRA EL CAPITALISME, PEL SOCIALISME!

SOCIALISME O BARBÀRIE!

 

Barcelona, a 4 de novembre de 2017

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

 

POR LA LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS Y POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO EN CONTRA DEL FASCISMO!

 

El pasado jueves 2 de noviembre la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público franquista,  determinó el encarcelamiento del Vicepresidente, Oriol Junqueras, así como de siete consellers más del Gobierno de Cataluña. Asimismo, en la noche de ayer el títere tribunal del Gobierno fascista español, la Audiencia Nacional, dictó la orden internacional de detención del President y otros cuatro consellers más, exiliados en Bélgica. Un proceso judicial propio del franquismo,  donde se persigue a un gobierno por su ideología, e incluso se veja y se maltrata a los presos políticos, acreditándose que la Judicatura no es más que un instrumento más de este Gobierno corrupto, uno de los más corruptos del mundo, para que imponga su política netamente fascista, todo ello con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, engendro de extrema derecha creado por los bancos, otros dos partidos fascistas.

Pero todo ello no es novedoso, ese mismo día 2 de noviembre se juzgaba también, en la Audiencia Nacional, a 12 raperos cuyo único delito es realizar canciones que denuncian la podredumbre del estado español y su naturaleza fascista. Y es que ni el Gobierno de Cataluña, ni Jordi Cuixart ni Jordi Sánchez son los primeros presos políticos de este Estado criminal, sino que en sus cárceles existen otros presos políticos comunistas, anarquistas, sindicalistas o independentistas perseguidos únicamente por sus ideas políticas. Mientras los ladrones y corruptos del PP y el PSOE están en la calle, al igual que torturadores fascistas actúan con absoluta impunidad; en las cárceles del Estado los comunistas, sindicalistas o independentistas están en las cárceles por el mero hecho de disentir políticamente de un Estado que niega los derechos democráticos a los pueblos y a los trabajadores.

Diariamente en Cataluña trabajadores están recibiendo multas por asistir a manifestaciones y concentraciones, así como denuncias por defender el 1 de Octubre. Y es que la represión política del Estado se ensaña hoy contra Cataluña pero siempre ha existido durante estos 40 años de propina del franquismo, tras la muerte del asesino dictador.

Rajoy, amparándose en la activación del artículo 155 de la Constitución, no sólo ha mostrado que la separación de Poderes en España es ciencia ficción, sino que ha dejado claro su naturaleza fascista no dudando en hacer un golpe en Cataluña, destituyendo a un Gobierno elegido democráticamente, y convocando elecciones autonómicas de manera no sólo ilegítima, sino también ilegal pues no han dudado en pisotear incluso sus propias leyes reaccionarias para realizar esta convocatoria electoral. Unas elecciones convocadas por un gobierno corrupto y fascista, con encarcelamientos de dirigentes políticos que llenan el país de presos políticos, con un grado de represión elevado contra nuestro Pueblo. Ante este escenario no sólo estamos ante una convocatoria de elecciones ilegítimas, ilegales, con presos políticos, con represión y sin ninguna garantía democrática. Unas elecciones a imagen y semejanza de las que hacía Franco, donde los votos los contarán los corruptos fascistas que dirigen el Estado y que, desde su convocatoria, huelen a pucherazo.

El Comitè Nacional del PCOC rechaza el encarcelamiento de los miembros del Gobierno legítimo de Cataluña, de  Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así cómo rechazamos las órdenes de detención del President Puigdemont y los cuatro consellers que se encuentran en Bruselas exiliados. Asimismo, nos solidarizamos con todos los presos políticos y exigimos la inmediata puesta en libertad de todos ellos. El PCOC apoya la Huelga General del próximo día 8 de noviembre y nos sumamos a ella, haciendo un llamamiento a la clase obrera de Cataluña a secundar dicha jornada de huelga. Por último ante la convocatoria electoral realizada por el Estado, una convocatoria ilegal, ilegítima y sin garantías democráticas, nuestro Partido no va a legitimarlas, y por tanto, hacemos un llamamiento a   nuestro Pueblo, y a las fuerzas políticas progresistas y antifascistas, al boicot a las elecciones del 21 de diciembre y a la conformación de un Frente Único del Pueblo, que organice al Pueblo contra el fascismo, contra el estado corrupto dirigido por Rajoy y que desarrolle estructuras de poder popular que permitan no sólo desarrollar la República Catalana, sino establecer lazos con la clase obrera del resto de naciones del Estado español para cambiar la correlación de fuerzas y acabar con este Estado que niega los derechos nacionales y políticos del pueblo.

¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO CONTRA EL FASCISMO!

¡ABAJO EL CAPITALISMO, POR EL SOCIALISMO!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

 

Barcelona, a 4 de noviembre de 2017

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *