1

Solidaritat amb el venedor agredit per la policia a Barcelona

Dimecres passat un venedor ambulant va ser ferit per la Guàrdia Urbana durant un operatiu policial a Barcelona. L’atac el va deixar inconscient, tendit a terra. Lluny d’atendre’l, la policia va fer un cordó al seu al voltant perquè no pogués ser assistit.

L’ajuntament de Barcelona es vana de ser una ciutat refugi per a totes aquelles persones que fugen de l’horror d’una guerra al seu país o que simplement migren buscant una vida millor amb un treball digne. No obstant això, no cessa la persecució cap als manters que intenten tirar endavant.

Es criminalitza a aquest col·lectiu acusant-los de ser els responsables de fer competència i reduir les vendes als petits comerços legals de la zona. No obstant això, és ben sabut que els únics que absorbeixen i fan desaparèixer a la petita i mitja burgesia són els grans comerços dels quals està replet el centre de Barcelona (El Corte Inglés, Zara, etcètera).

L’ajuntament d’Ada Colau es va oferir a acollir a part del grup de migrants que naveguen a bord de l’Aquarius. Malgrat això, quantes d’aquestes persones acabaran privades de la seva llibertat de circulació, vexats i torturats en un CIE (Centres d’Internament per a Estrangers)? Quantes d’aquestes persones podran regularitzar la seva situació? Quantes hauran d’acabar exercint la venda ambulant per sobreviure i la policia de la ciutat els perseguirà i assetjarà?

El Partit Comunista Obrer de Catalunya se solidaritza amb tots i cadascun dels treballadors de qualsevol part del món i denuncia la brutalitat policial contra els venedors i venedores ambulants. No es tracten de casos aïllats sinó d’una estructura burgesa i racista que banya totes les Institucions de l’Estat.

Per la fi de la persecució als venedors ambulants!
Per un treball i una vida digna per tota la classe treballadora!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya

 

Solidaridad con el vendedor ambulante agredido por la policía en Barcelona

El pasado miércoles un vendedor ambulante fue herido por la Guardia Urbana durante un operativo policial en Barcelona. El ataque lo dejó inconsciente, tendido en el suelo. Lejos de atenderlo, la policía hizo un cordón a su alrededor para que no pudiera ser asistido.

El ayuntamiento de Barcelona se jacta de ser una ciudad refugio para todas aquellas personas que huyen del horror de una guerra en su país o que simplemente migran buscando una vida mejor con un trabajo digno. Sin embargo, no cesa su persecución a los manteros que intentan salir adelante.

Se criminaliza a este colectivo acusándolos de ser los responsables de hacer competencia y reducir las ventas a los pequeños comercios legales de la zona. No obstante, es bien sabido que los únicos que absorben y hacen desaparecer a la pequeña y mediana burguesía son los grandes comercios de los cuales está repleto el centro de Barcelona (El Corte Inglés, Zara, etcétera).

El ayuntamiento de Ada Colau se ofreció a acoger a parte del grupo de migrantes que navegan a bordo del Aquarius. Sin embargo, ¿cuántas de esas personas acabarán privadas de su libertad de circulación, vejados y torturados en un CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros)? ¿Cuántas de esas personas podrán regularizar su situación? ¿Cuántas tendrán que acabar ejerciendo la venta ambulante para sobrevivir y la policía de la ciudad los perseguirá y acosará?

El Partit Comunista Obrer de Catalunya se solidariza con todos y cada uno de los trabajadores de cualquier parte del mundo y denuncia la brutalidad policial contra los vendedores y vendedoras ambulantes. No se tratan de casos aislados sino de una estructura burgesa y racista que baña todas las Instituciones del Estado.

¡Por el fin de la persecución a los vendedores ambulantes!

¡Por un trabajo y una vida digna para toda la classe trabajadora!

Comité Nacional del Partido Comunista Obrero de Catalunya