L’onada de calor ens recorda la psicopatia de la burgesia

image_pdfimage_print
OlaCalor
 
La matinada passada del divendres 28 va morir un noi mentre treballava al camp d’Andalusia, sota el clima de la més que anunciada «onada de calor», que va sotmetre a tots els treballadors a uns més que insalubres 40 graus Celsius. No veurem portades de la premsa burgesa obrir amb el número de treballadors morts aquell dia als centres de treball, ni molt menys al·ludint a la responsabilitat d’aquesta classe social, monopolista dels mitjans de producció, que concep com a normals aquests escenaris i, en última instància, força als seus treballadors a generar plusvàlua sota aquestes condicions, amb el risc afegit de patir qualsevol problema de salut i, fins i tot, la mort. 

Com a contrapunt, la narrativa de la premsa capitalista ens envia un missatge d’un altre tipus: D’una banda, hi trobem titulars que com a molt apunten cap a la condolència formal del tipus «ha mort un treballador», presentant la notícia com si les causes fòssin completament exògenes i no tinguessin res a veure amb l’absència de prevenció de riscos laborals davant condicions climatològiques evidentment perilloses. D’altra banda, veiem un seguit de punts i recomanacions per a evitar assolellades, cops de calor o, directament, per a no córrer la mateixa sort que proletaris com els que obren aquests tipus de titulars. L’exemple perfecte el tenim a El Periódico. 

Aquest tipus de narratives no només eximeixen de culpa a la burgesia, assassina indirecta, sino que posa de manifest el marc ideològic de la mateixa, que emergeix així com a psicòpata desentesa dels mals que causa a, ja no només a la humanitat en general, sinó fins i tot als mateixos treballadors dels quals directament depèn la seva acumulació de riquesa. 

És clar que no veurem als sindicats lacais dels empresaris i l’Estat capitalista atacar a les relacions de producció com a responsables de cada desgràcia obrera, fet que no fa sinó reforçar la necessitat que té la classe treballadora d’unir-se al sindicat unitari de classe, la Federació Sindical Mundial, encarnada en la Coordinadora Sindical de Classe (CSC) a l’Estat espanyol. 

Des del PCOC fem una crida als obrers per reforçar el sindicalisme de classe, i per la unió dels treballadors amb la resta de les classes populars en un Front Únic del Poble, per a donar resposta a aquestes i a totes les opressions a les quals la classe parasitària, la burgesa, sotmet diàriament a la nostra classe.

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya 

La ola de calor nos recuerda la psicopatía de la burguesía

La pasada madrugada del viernes 28 ha muerto un chico mientras trabajaba en el campo en Andalucía, bajo el clima de la ya más que advertida “ola de calor”, que sometió a todos los trabajadores a unos más que insalubres 40 grados centígrados. No veremos portadas de la prensa burguesa abriendo con el número de trabajadores muertos ese día en los centros de trabajo, ni mucho menos aludiendo a la responsabilidad de esta clase social, monopolista de los medios de producción, que concibe como normales estos escenarios y en última instancia fuerza a sus trabajadores a generar plusvalía bajo estas condiciones, aún a riesgo de sufrir cualquier problema de salud y, como vemos, incluso la muerte. 

En contrapartida, la narrativa de la prensa capitalista lo que nos envía es un mensaje de otro tipo: Por un lado unos titulares que como mucho rozan la condolencia formal del tipo “Ha fallecido un trabajador”, presentando la noticia como si las causas fueran completamente exógenas y no tuvieran que ver con la ausencia de prevención de riesgos laborales ante climas evidentemente peligrosos, mientras por el otro vemos una serie de pautas y recomendaciones para evitar las insolaciones, golpes de calor o directamente el no correr la misma suerte que proletarios como los que abren este tipo de titulares. El ejemplo idóneo lo tenemos en El Periódico. 

Este tipo de narrativas no sólo eximen de culpa a la burguesía, asesina indirecta, sino que ponen de manifiesto el marco ideológico de la misma, que se revela así como psicópata desentendida de los males que causa, ya no a la humanidad en general, sino incluso a los mismos trabajadores de los cuales directamente depende su acumulación de riqueza. 

Por supuesto no veremos a los sindicatos lacayos de los empresarios y el Estado capitalista atacar a las relaciones de producción como responsables de cada desgracia obrera, hecho que no hace sino reforzar la necesidad que tiene la clase trabajadora de unirse alrededor del sindicalismo de clase, la Federación Sindical Mundial, de la que es afiliada la Coordinadora Sindical de Clase en España. 

Desde el PCOC hacemos un llamamiento a los obreros para que refuercen el sindicalismo de clase y unan sus luchas a las del resto de clases populares en un Frente Único del Pueblo, para dar respuesta a esta y a todas las opresiones a las cuales la clase parasitaria, la burguesía, somete a nuestra clase a diario.

Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya.

 

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *