1

El Bonofalles o com lucrar a la burgesia a costa dels treballadors

Bonofallas
 
El passat 5 de febrer el President Ximo Puig anunciava que l’Autoritat de Transport Metropolità de València havia preparat un abonament de transport per a aquestes falles, que consta de viatges il·limitats durant 7 dies per 7 euros. Per comparació, la resta de l’any l’abonament de 10 viatges en la zona A, que correspon exclusivament a la ciutat de València, té un preu de 7,20 euros.

Qualsevol persona que utilitze el transport públic amb certa freqüència s’haurà adonat de la saturació que hi ha al transport públic a les hores punteres, amb metros en què les persones pràcticament estan amuntegades, amb dificultats per entrar i eixir en les estacions amb major afluència i tants altres problemes.

A aquesta situació es suma l’aglomeració de turistes durant les Falles, les quals reben un impacte enorme i fan més greu aquesta situació. Davant d’aquest “Bonofalles”, el que s’aconseguirà es massificar encara més el transport públic, provocant majors aglomeracions, més problemes al metro i als seus usuaris. Des del Partit Comunista Obrer Espanyol afirmem que aquest abonament es una excusa falsa de mobilitat “sostenible” per aprofitar el transport públic per al lucre de la burgesia. Durant el periode de falles, com altres tantes festivitats, les empreses realitzen campanyes de contractament precari per a cobrir el flux de visitants d’aquests dies, guanyant grans quantitats de diners gràcies al fenomen turístic a costa de l’explotació i la precarització dels treballadors, és a dir, ens donen molles i encara ho hem d’agrair.

D’igual manera som contraris al Bonofalles en solidaritat amb els treballadors de FGV i EMT, que han de sofrir la decisió dels gestors polítics de la burgesia, a fi d’augmentar les rentes d’uns pocs.

Ens queda preguntar-nos, on estan les millores en les infraestructures de metro i bus que tanta falta fan? On estan els augments de la cadència de bus i metro? On està la millora de condicions dels treballadors de la FGV i la EMT? On està la baixada de preu del transport públic per als treballadors que depenen totalment d’ell? No, el Govern del Botànic no pretèn fomentar l’us del transport “sostenible”, tan sols volen gastar diners públics per a enriquir la burgesia.

Des del Partit Comunista Obrer Espanyol ens manifestem contraris a la utilització del transport públic en favor de la burgesia i en contra dels treballadors. Perquè el transport públic ha de ser dels treballadors i per als treballadors.


Prenem el transport públic per als treballadors!
Contra l’especulació antiobrera!
Perquè no hi ha altra manera: o amb la burgesia o amb la classe obrera!

Comité Regional del Partit Comunista Obrer Español a València

El Bonofallas o como lucrar a la burguesía a costa de los trabajadores


El pasado 5 de febrero el presidente Ximo Puig anunciaba que la Autoridad de Transporte Metropolitano de València había preparado un bono de transporte para estas fallas, que consta de viajes ilimitados durante 7 días por 7 euros. Por comparación, el resto del año el bono de 10 viajes en la zona A, que corresponde exclusivamente a la ciudad de València, tiene un coste de 7,20 euros.

Cualquier persona que utilice el transporte público con cierta frecuencia se habrá dado cuenta de la saturación que hay en el transporte público en las horas puntas, con metros en los que las personas están prácticamente hacinadas, con dificultades para entrar y salir en las estaciones con mayor afluencia y tantos otros problemas.

A esta situación se suma la aglomeración de turistas durante las fallas, que hacen más grave esta situación. Ante este “Bonofallas” lo que se va a conseguir es masificar todavía más el transporte público, provocando mayores aglomeraciones, más problemas al metro y a sus usuarios. Desde el Partido Comunista Obrero Español afirmamos que este bono es una excusa falsa de movilidad “sostenible” para aprovechar el transporte público para el lucro de la burguesía. Durante el periodo de fallas, como otras tantas festividades, las empresas realizan campañas de contratación precaria para cubrir estos días y el flujo de visitantes, ganando grandes cantidades de dinero gracias al fenómeno turístico y a costa de la explotación y precarización de los trabajadores, es decir, nos dan migajas y todavía tenemos que dar las gracias.

De igual manera somos contrarios al “Bonofallas” en solidaridad con los trabajadores de FGV y EMT, que son quien tendrán que sufrir la decisión de los gestores políticos de la burguesía, a fin de aumentar las rentas de unos pocos.

Nos queda preguntarnos, ¿Dónde están las mejoras en las infraestructuras de metro y bus que tanta falta hacen? ¿Dónde están los aumentos de cadencia de bus y metro? ¿Dónde están las mejoras de condiciones de los trabajadores de la FGV y la EMT? ¿Dónde está la bajada de precio del transporte público para los trabajadores que dependen totalmente de él? No, el Govern del Botànic no pretende fomentar el uso del transporte “sostenible”, solo quiere gastar dinero público para enriquecer a la burguesía.

Desde el Partido Comunista Obrero Español nos manifestamos contrarios a la utilización del transporte público en favor de la burguesía y en contra de los trabajadores. Porque el transporte público tiene que ser de los trabajadores y para los trabajadores.


¡Tomemos el transporte público para los trabajadores!
¡Contra la especulación antiobrera!
Porque no hay otra manera: ¡o con la burguesía o con la clase obrera!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València