Acabem amb la resignació! Recuperem la Ford d’Almussafes per als treballadors!

image_pdfimage_print
Ford
 
El passat 31 d’octubre coneixíem la decisió de la multinacional Ford de traslladar la producció dels motors de gasolina Ecoboost 2.0 i 2.3 d’Almussafes als Estats Units. Els sindicats es mostraven sorpresos per la decisió, tot i que l’empresa ja havia estat amenaçant i practicant expedients de regulació de treball temporal. Els treballadors estaven amb la incertesa sobre què passarà amb els seus llocs de treball quan el 2024 deixen de produir definitivament els motors Ecoboost.

Fa uns dies els seus temors foren confirmats, la Ford anunciava un ERE de 400 persones en la seua plantilla. No feia ni un mes que el màxim responsable de Ford a Europa anunciava una inversió de 42 milions d’euros per a la fabricació d’híbrids a la planta d’Almussafes, transmitint sensacions optimistes per la bona eixida al mercat del model Kuga. Com es pot vore, la restricció de la informació sobre la producció que practiquen els directius és una eina clau per a poder manipular i enganyar als treballadors. El despotisme del Capital, que només es preocupa per augmentar els seus beneficis, priva els treballadors de qualsevol forma de participació en la planificació de la producció i els imposa els acomiadaments.

I mentrestant, on estan els sindicats, on estan els representants dels treballadors de la Ford? Llepant-se les ferides de la batalla que no han lluitat. Queixant-se de la injustícia que suposa el trasllat de producció, recordant les subvencions de la Generalitat, etc. És a dir, eludint la seua responsabilitat en l’organització efectiva dels treballadors, en la construcció d’una alternativa per als treballadors de la Ford i de tota la classe treballadora.

Ens trobem albirant la següent crisi del sistema capitalista, en un moment en què la classe treballadora es troba profundament afectada per les conseqüències econòmiques (Reforma laboral, precarització, temporalitat, augment del preu dels lloguers), polítiques (Llei mordassa, nacionalisme i xenofòbia) i socials (pobresa, drogoaddiccions i ludopatia) de l’última crisi. En el sector de l’automòbil, i en concret en la producció de la factoria d’Almussafes, la situació serà especialment crítica ja que la pèrdua de la producció dels motors Ecoboost encara no s’ha materialitzat. Aquesta realitat no la reconeixeran els directius de la Ford d’Almussafes perquè seria jugar aquesta mà amb les cartes sobre la taula. Els treballadors de la Ford no poden continuar esperant les bones noves, no van a arribar. La constitució de la Comissió negociadora deu anar acompanyada de la mobilització de tota la plantilla, si ens toquen a un, ens toquen a tots. Des del PCOE estarem disposats a donar el nostre suport a les iniciatives que els treballadors posen en marxa per protestar davant d’aquest atac frontal de la multinacional Ford.

 

Pel Control Obrer de la Producció, Contra la Dictadura del Capital
Per la Vertadera Democràcia, la Democràcia Obrera!

Comité Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol a València

¡Acabemos con la resignación! ¡Recuperemos la Ford de Almussafes para los trabajadores!

 

El pasado 31 de octubre conocíamos la decisión de la multinacional Ford de trasladar la producción de los motores de gasolina Ecoboost 2.0 y 2.3 de Almussafes a los Estados Unidos. Los sindicatos se mostraban sorprendidos por la decisión, a pesar de que la empresa ya había estado amenazando y practicando expedientes de regulación de empleo temporales. Los trabajadores vivían con la incertidumbre sobre qué pasará con sus puestos de trabajo cuando en 2024 dejen de producir definitivamente los motores Ecoboost.

Hace unos días sus temores fueron confirmados, la Ford anunciaba un ERE de 400 personas en su plantilla. No hacía ni un mes que el máximo responsable de Ford en Europa anunciaba una inversión de 42 millones de euros para la fabricación de híbridos en la planta de Almussafes, transmitiendo sensaciones optimistas por la buena salida al mercado del modelo Kuga. Como se puede ver, la restricción de la información sobre la producción que practican los directivos es una herramienta clave para poder manipular y engañar a los trabajadores. El despotismo del Capital, que solo se preocupa por aumentar sus beneficios, priva a los trabajadores de cualquier forma de participación en la planificación de la producción y les impone los despidos.

Y mientras tanto, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los representantes de los trabajadores de la Ford? Lamiéndose las heridas de la batalla que no han luchado. Quejándose de la injusticia que supone el traslado de producción, recordando las subvenciones de la Generalitat, etc. Es decir, eludiendo su responsabilidad en la organización efectiva de los trabajadores, en la construcción de una alternativa para los trabajadores de la Ford y de toda la clase trabajadora.

Nos encontramos divisando la siguiente crisis del sistema capitalista, en un momento en que la clase trabajadora se encuentra profundamente afectada por las consecuencias económicas (Reforma laboral, precarización, temporalidad, aumento del precio de los alquileres), políticas (Ley mordaza, nacionalismo y xenofobia) y sociales (pobreza, drogadicciones y ludopatía) de la última crisis. En el sector del automóvil, y en concreto en la producción de la factoría de Almussafes, la situación será especialmente crítica puesto que la pérdida de la producción de los motores Ecoboost todavía no se ha materializado. Esta realidad no la reconocerán los directivos de la Ford de Almussafes porque sería jugar esta mano con las cartas sobre la mesa. Los trabajadores de la Ford no pueden continuar esperando las buenas nuevas, no van a llegar. La constitución de la Comisión negociadora debe de ir acompañada de la movilización de toda la plantilla, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Desde el PCOE estaremos dispuestos a dar nuestro apoyo a las iniciativas que los trabajadores pongan en marcha para protestar ante este ataque frontal de la multinacional Ford.

 

Por el Control Obrero de la Producción, Contra la Dictadura del Capital.
¡Por la verdadera democracia, la Democracia Obrera!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *